Disclaimer


ByDiane wijst je graag op het volgende:

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ByDiane is het niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken, kopiëren of op andere manier openbaar te maken. Het intellectuele eigendom berust bij ByDiane.

 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding  om een contract dan wel overeenkomst met ByDiane te mogen claimen of te veronderstellen. 

 

ByDiane streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ByDiane op deze pagina.